10 KAT ÜZERİNE İZALATÖR ŞART 10 KAT ÜZERİNE İZALATÖR ŞART

Türkiye’nin büyük bir bölümü aktif fay hatları üzerinde yer alıyor. Bu sebeple deprem riskine karşı hazırlıklı olmak bir zorunluluk. Hazırlıkların bir boyutu da oluşabilecek maddi zararlarla ilgili.2000 yılında kurulan doğal afet sigortaları kurumu zorunlu deprem sigortası edindirme, uygulama ve yönetiminden sorumlu bir kamu kuruluşu. Zorunlu deprem sigortası ile deprem ve depremden kaynaklanan yangın, infilak, tsunami ile yer kaymasının doğrudan neden olacağı zararlar, poliçede belirtilen limitler dâhilinde karşılanıyor.

Asrın afetinde de deprem sigortasının önemi bir kez daha gündeme geldi. Türkiye genelinde toplam konut sayısı 20 milyon 32 bin ve bu konutlardan sadece 11 milyon 176 bin 50'si deprem sigortası ile güvence altına alındı. Sigortacı Hasret Akçay  DASK’ın önemini anlattı.

2023 için belirlenen birim metrekare maliyeti 3.016 tl. DASK, sigorta tazminatını belirlerken binanın arsa değerini dikkate alınmıyor. Ödenecek tazminat, hiçbir zaman poliçede tanımlanmış sigorta bedelinden fazla olmuyor. Aynı zamanda DASK’ın sigorta tazminatı için belirlediği bir azami tutar da var. Buna göre 25 Kasım 2022 itibarıyla DASK’ın verdiği en yüksek tazminat miktarı 640 bin tl. Zorunlu deprem sigortası’nın süresi bir yıl. Sigorta sözleşmesinin her yıl poliçe süresi sona ermeden yenilenmesi gerekiyor. Poliçenin geçerli olup olmadığının kontrolü www.dask.gov.tr internet sayfası üzerinden yapılabiliyor.