İmtiyaz Sahibi

Neşe ÇAKMAK

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Mustafa Kürşat ÇAKMAK

İntertnet Editörü

Kadir TÜKÜÇ