Canik Belediyesi Kat Karşılığı Bina Yaptıracak.

İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre Canik Belediye Meclisinin 01.12.2022 tarih ve 71/1sayılı kararı ile Belediye Encümenimize verdiği yetki gereğince mülkiyeti belediyemize ait Yeni Mahalle 13724 ada 4 parsel nolu taşınmaz üzerinde kat karşılığı ticaret+konut inşa edilmesi işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü Belediyeye bırakılacak bağımsız bölümlere ilave olarak belirlenen muhammen bedelin arttırımı suretiyle ihale edilecektir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Editör: Kadir TÜKÜÇ