Gazze’de işlediği insanlık dışı suçlardan dolayı İsrail hüküm giydi.

Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in Soykırım Sözleşmesi çerçevesindeki yükümlülüklerinin "bazılarını" ihlal ettiğine hükmetti.

İsrail soykırım suçuyla yargılanacak.

Editör: Editör Editör