Eski TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın aldığı ceza ile düşen görevi sonrası yedek üye sıralamasına göre Ali Coşkun Asil Konsey üyesi olacak.

Konuyla ilgili olarak bilgilendirme açıklamasında bulunan Ordu tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Ali Coşkun şunları söyledi;

Yüce Türk Adaletinden güzel bir karar…

Yüce Türk Ordusuna attığı iftira sonunda, Eski TTB merkez konseyi başkanı Şebnem KF’a 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası verip, kendisini de tahliye eden Yüce Türk Adaleti,  mahkeme sonucunda ayrıca bir güzel karar daha verdi. Fincancı hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesindeki ‘Seçme seçilme ehliyeti ve vakıf, dernek, sendika, şirket, kooperatif ve siyasi parti tüzel kişiliklerinin yöneticisi veya denetçisi olmak’tan cezasının kesinleşmesinin ardından infazı tamamlanıncaya kadar yoksun bırakılmasına da hükmetti.

Fincancı’nın görevi sona erdi

İNSANDAN İNSANA BULAŞIYOR! İNSANDAN İNSANA BULAŞIYOR!

Mahkeme ayrıca, Fincancı’nın cezasının kesinleşmesi halinde infazı tamamlanıncaya kadar ‘Bir kamu kurumunun veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun iznine tabii bir meslek veya sanatı kendi sorumluluğu altında serbest meslek erbabı veya tacir olarak icra etmek’ten yoksun bırakılmasını da kararlaştırdı. Bu durumda Eski TTB Merkez Konseyi başkanı Şebnem Fincancı’nın bu görevi de sona ermiş oldu. 

Göreve çağrılmalıyım

Bu konseyden daha önce de bir üye istifa etmiş, bizim bu gruba muhalif odalarımızdan birinci yedek arkadaşımız Kahramanmaraş delegesi asil üye olmuştu. İkinci yedek merkez konsey üyesi Ordu Tabip Odası başkanı olarak sırada biz varız. Bu durumda Şebnem hanımın, Yüce Türk mahkemesi kararı ile el çektirilme kararı hemen uygulanmalı , yerine yedek üye olarak Ordu Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Ali Coşkun olarak biz çağırılmalıyız. 

Ama biliyorum ki, Şebnem KF ile aynı gayrı milli görüşe sahip TTB merkez konsey üyeleri , bu çağırmayı yapmayacaklar, süreyi uzatmak için her bahaneyi bulacaklardır. Bunun için devletimiz de mutlaka gereğini yapacaktır. 

Mevcut Konsey üyeleri suç işledi

Aslında geride kalan TTB merkez konsey üyeleri de Şebnem KF’nın yaptığı açıklamalara destek vermişler, ‘Açıklamaya katılıyoruz’ dedikleri için de böylece suç ve suçluyu övme eylemini gerçekleştirdiklerini düşünmekteyim. Sanırım Yüce Türk Adaleti diğer TTB merkez konseyi üyeleri için de suçu ve suçluyu övme eyleminden de haklarında işlem yapacaktır düşüncesindeyim. Bu durum sonunda belki de mevcut TTB merkez konsey üyelerinin tamamının yönetimden el çektirilerek, yerlerine,  içinde benim de bulunduğum, milli çizgiden asla taviz vermeyen ve TÜRK adından şeref duyan Anadolu tabip odalarının delegeleri ve başkanları yedek sıralardan asil üyeliğe geçeceklerdir. 

Milli Türk Tabipler Birliği nasıl olurmuş göstereceğiz

İşte o fırsat bize verildiği takdirde, milli çizgideki Türk Tabipleri Birliği nasıl yönetilmeli? Güzel ülkemize ve Aziz milletimize nasıl fayda sağlayabilir? Aziz milletimiz görecektir inşallah. Tünelin ucu kapkaranlık iken, 3 sene önce bu duygularla yola çıkmıştık, Rabbime şükürler olsun şimdi tünelin ucundaki ışık görüldü. İnşallah bu kutlu yürüyüşün taçlandırılması ben ve arkadaşlarıma nasip olur, ama şimdi olmasa da eminim ki arkamızdan gelecek olan genç türk hekimleri Türk Tabipleri Birliğini layık olduğu çizgiye çıkaracaklardır.

Biz bu yola çıkarken ikbal ve gelecek endişesi olmadan, sadece içimizde yanan milli duygularla ve genç Türk hekimlerimizden ve onların hizmet ettiği Aziz milletimizden aldığımız güç İle yola çıktık.”