Türk Sağlık-Sen Ordu Şube Başkanı Fatih Galender Zengin, yaptığı açıklamada hemşirelerin sesine kulak verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Başkan Zengin; “Tüm sağlık çalışanları gibi hemşirelerimizinde  sabrı taşmış ve çalışma hayatındaki sorunlar katlanılmaz bir hal almıştır.

Taleplerinin  sürekli göz ardı edilmesi derin bir ümitsizliğe neden olmaktadır. Ağır iş yükü, mobbing, ve şiddetin sürekli varlığını koruması ve ekonomik olarak sürekli bir geriye gidişin yaşanması nedeniyle hemşirelerimiz tükenmişlik sendromu yaşamaktadırlar.

Sözleşmeli hemşire, vekil ebe hemşire gibi istihdam türleri ile çalışanlar özlük hakları açısından mağdur edilmektedirler. 

Sorunların adeta sıradağlar gibi dizildiği sağlık alanında çalışanların taleplerinin  hayata geçmesi acil bir hal almıştır.'

Bugün sağlık sistemine aşırı yüklenmenin ve bu aşırı yüklenme halinin sonucu ülkemizde hemşireler hala uzun çalışma saatleri, fazla mesai, standartların çok üstünde hemşire hasta oranı gibi olumsuz çalışma koşullarında çalışıyor. Açlık sınırının biraz üstünde maaş, adaletsiz ödenen ve sağlık hizmetlerini ticarileştiren ek ödeme sistemine tabiler

Hemsirelerimize Daha iyi çalışma şartları sağlanması ve temel ücretlerin iyileştirilmesini talep ediyoruz. 

Fedakârlık timsali, devletin şifa ve şefkat eli hemşire arkadaşlarımız en iyi çalışma şartlarında hizmet üretmeye layıktırlar. Onların verdikleri hizmetinde ödemenin bir karşılığı yoktur ama alın terlerinin ve hak ettiklerinin verilmesi de elzemdir.çalışan meslektaşlarımızın özlük hakları ve çalışma koşulları iyileştirilmeli. Hemşirelik eğitiminin iyileştirilmesine yönelik yatırımlar yapılmalı ve hemşirelerin karar alma süreçlerine etkin katılımı sağlanmalıdır.

Artık yıllardır süregelen ihmalkarlık sonlandırılmalıdır” diye sonlandırdı.

#orduhaber