Bir ajanda daha bitmek üzere.

Bir ajanda daha bitmek üzere. Burada günlük not olarak düştüğümüz, hayâttan seçtiğimiz cümleler arasında Âyetve Hadisler başta olmak üzere o gün bir şekilde bizi gelip bulan ve dokunan sözler de var. Ajandamız bunun yüzlercesiyle dolu. Bu gün onlardan bir demetle huzurunuzdayız. Bunlar mâlum özün özü, hikmet yoğunluklu sözler. İstifâdenize sunuyoruz. İnşâllâh bu bahçede dolaşmak hepimize iyi gelecektir. 

Şimdi düşünüyorum da, hayâtımızı keşke bu cümlelerde olduğu gibi duygu, düşünce, anlam ve hikmet yüklü olarak yaşayabilsek. Nasıl bu sözler hoşumuza gidiyor ve bizi düşüncelere sevk ediyorsa o zaman hayâtımız da o denli anlamlı ve bereketli olacaktır. 

Bizim bunları biriktirmemizde de belki bu özlem var ama, ne kadar etkili olabiliyor ki? Yalnız şunu söylemek gerekir ki, bu sonuçta bir niyetin tezahürüdür ve niyet te amelden önce gelir. Niyet olmadan amel olmaz. Mâlum, Efendimiz SAV in buyurduğu gibi; “AMELLER NİYETLERE GÖREDİR.” 

İnşâllâh dillerimizde dolaştırıp durduğumuz bu güzelliklerin hepimizin hâllerine de yansıması dileğiyle sizleri hikmet kokulu cümlelerle başbaşabırakıyoruz: 

---ÂYET--- 

Kuşkusuz ALLAH KATINDA DİN İSLÂM’DIR. Kitap verilenler, ancak kendilerine ilim geldikten sonradır ki, aralarındaki hak tanımazlık yüzünden ayrılığa düştüler. Allah’ın âyetlerini inkâr edenler bilmelidirler ki Allah’ın hesabı çok çabuktur. ÂL-İ İMRAN 19.Âyet. 

 “Kim, İslâm’dan başka bir din ararsa, bilsin ki kendisinden (böyle bir din) asla kabul edilmeyecek ve o, ahirette ziyan edenlerden olacaktır” ÂL-İ İMRAN 85.Âyet. 

Ey iman edenler! (Aklı örten) içki (ve benzeri şeyler), kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak, şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. MÂİDE 90. Âyet 

---HADİS--- 

“Sizin en hayırlınız, ailesine karşı en hayırlı olanınızdır. Ben de aileme karşı en hayırlı olanınızım.”(Tirmizî, Menâkıb, 63.) 

“Müʼminin mîrâcı namazdır.” (Süyûtî, Şerhu İbn-i Mâce

Allâh CC sizden birinizin yaptığı işi, ameli ve görevi sağlam ve iyi yapmasından hoşnut olur. (Taberânî, Beyhakî) 

---VECÎZELER--- 

"Tövbe edenlerle oturun, onların kalpleri yumuşak olur. Hz. Ömer (RA) 

İsyânınız nefsinize itaatiniz Rabbinize olsun…    Abdülkâdir GEYLÂNΠ  

En büyük kerâmet; yorgunluk ve bezginlik hissetmeden Allâh’ın mahlûkâtına hizmet etmektir… 

Ebül’Hasan HARAKÂNΠ

Fırtınalı bir gecede bir mumu, bir yerden bir yere söndürmeden taşımak ne kadar zorsa, namaz kılmayan bir insanın îmânını muhâfazası da o kadar zordur. -İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe- 

ÂLİM, Allâh’ın sözünün üstüne söz koymayandır. Hz. ALİ 

Önce Hak olanı bil ki, sonra kim haklı bilesin! HZ. ALİ 

'' Dini hükümleri sâlih Âlimlerden sorup öğrenmek lâzımdır. Zira onlar takvâ sahibi oldukları için fetvâları daha isâbetli ve daha tesirlidir. Diğer taraftan ilmi , mal ve mevkiye kurban eden dünyacı âlimlerden de mümkün mertebe uzak durmalıdır. '' 

( Sâdık dânâ , Altınoluk Sohbetleri , IV , 171 ) 

Eskiler; “Sohbette İNSİBAĞ (huy aktarımı) vardır.” derdi. “Birinin kendisi iyi ama çevresi kötü olamaz" yâni! ”İnsan kiminle yürüyorsa ona dönüşüyor. Bazen yavaş yavaş, bazen bir anda." 

 

Bir mü'min üç gün ard arda ilim öğrenmeyi,
kitap okumayı keserse; fark'etmese de, mânevî hâlleri alt-üst olur!... İmâm-ı GAZÂLΠ

Öğretmen muma benzer; kendini tüketerek başkalarını aydınlatır. 

Paulo RUFFİNİ 

Gerçek şâir insanlığın öğretmenidir. Robert Browning 

Bir adamı bir günâhı yüzünden ayıpladım; o günâh 15 yıl sonra gelip beni buldu!  

Hasan-ı BASRΠ

 

HEDİYE: Dostun yanına hediyesiz gitmek buğdaysız değirmene gitmek gibidir.    MEVLÂN 

 

Kim darda kalan bir kimsenin işini kolaylaştırırsa Allah da dünya ve ahirette onun işlerini kolaylaştırır... (Ebû Dâvûd) 

 

Boş konuşmayı, laf üretmeyi bırakın! İnsanları hayatınızla, yaşantınızla ve hâlinizle irşad edin. 

Musa Topbaş Hazretleri (k.s) 

ÇOBAN:  

  • Ömer Bey; (Kirazoğlu) Çoban sürüden geri kalanları heybeye koyar, eğer heybede yer yoksa sırtına alır… 

SÂMİ EFENDİ 

Allâh'ım beni karşılıksız yarattın..
Allâh'ım beni karşılıksız rızklandırdın
Allâh'ım beni karşılıksız affet..! (Amin)
Şâh-ı Nakşıbend 

''Ben hikmeti âmâlardan öğrendim; çünkü onlar bir yeri bastonlarıyla iyice yoklamadan adım atmazlar.'' Lokman Hekim 

"Bir insan verdiği sadakanın sevabına, fakirin sadakaya duyduğu ihtiyaçtan daha fazla muhtaçtır..." İMAM ŞA'Bİ 

 

KÂLB-İ SELÎM 

Kâlb-i Selîm, ne incinen ne de inciten kâlptir. İncinmemek incitmemekten daha zordur. Çünkü, incitmemek eldedir ama incinmemek değildir! 

Mahmut Sâmi RAMAZANOĞLU (KS) 

DERVİŞLİK bostanında ızdıraptan zevk alırım. Yastığımı dikenden yaparsam rüyâmda gülü görürüm! 

ES’AD ERBİLÎ (KS) 

Bizim sükûtumuzdan anlamayan sohbetimizden hiç anlamaz…. 

Mahmud SÂMÎ RAMAZANOĞLU (ks) 

TAHKÎR 

Kimse kimseyi küçümseyecek kadar büyük değildir; bilmelisin. Küçümsediğin her şey için önemsediğin bir bedel ödersin! 

TOLSTOY 

Bu günlük te bu kadar. Hepimizin de iyilik, güzellik ve hikmetlerle süslü anlamlı bir hayâtı olması, Yüce Mevlâmızın lûtfuyla öbür dünyâda da bu güzelliğin meyvesi cennet bahçelerinde bizleri buluşturması niyâzıyla cümleye sevgiler, saygılar wes'selâm...