Bakara 30. ayetin mealine bakınız lütfen:
"Bir zaman Rabbin meleklere: 'Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım' demişti. Melekler dediler ki: 'Orada bozgunculuk yapacak ve kan dökecek birisini mi yaratacaksın?'"
veya;
"Hani Rabbin meleklere 'Ben yeryüzünde bir halife (sorumlu) görevlendireceğim' demişti. Onlar "Biz seni hamdinle (övgüyle) tesbih ediyor (yüceltiyor) ve kutsallıkla anıyorken, yeryüzünde bozgunculuk çıkarmakta ve kan dökmekte olanı (insanı) mı halife görevlendiriyorsun?' demişlerdi."
*
Bu cümleleri okuyanların ilimde fakir kafalarında sorular belirdiğinden pek çok ilimde zengin insan biraz da bu düşünce ile ayeti tevil etmeye çalışmıştır.
Meleklerin Allah-u Teâlâ’nın izniyle Levh-i Mahfuz’a bakarak bu bilgiye ulaştıkları,
Allah-u Teâlâ’nın bizzat haber vermesi ve bildirmesiyle bunu öğrendikleri,
İnsanları cinlerle karşılaştırarak bu kanaate vardıkları, zira cinlerin insanlardan önce (selef) yaratıldıkları ve yeryüzünde fesat çıkartıp, kan döktükleri,
Meleklerin bu sözlerinin Allah-u Teâlâ’nın hükmüne karşı bir itiraz olmayıp, işin hikmetini anlamak için soru sormak anlamına geldiği, yani insanın yaratılışındaki hikmetin ne olduğunu öğrenmek istedikleri,
Meleklerin itirazdan ve isyandan masum fıtratları gereği, konunun, meselenin hikmetini sorarak ilim talebi olarak anlaşılması gerektiği,
Allah’ın melekler ile istişaresindeki hikmetin de bizlere istişareyi öğretmek ve ders vermek için olduğu...
Özetle tevillerde Allah’ın ahlâkı ile ahlâklanmak bağlamında yorumlama gayreti görüyoruz.
Dilerseniz Diyanet teviline de şuradan ulaşabilirsiniz:
https://kuran.diyanet.gov.tr/tefsir/Bakara-suresi/37/30-ayet-tefsiri
*
Sonuçta insanlar cinlerin halefidir, onlar gibi bozgunculuk yapmakta ve kan dökmektedir.
İçlerinde Müslüman sayısı hiç de az değildir.
Münafıklarla ilgili ayetlere bakılması beyninizi zonklatan rüzgârların birazcık sakinleşmesini sağlayabilir.
Son tahlilde Allah ile aldatanları ayırt edecek bir feraset her arayan can için acil ihtiyaç boyutunda.
Mısır'dan bildirmiyoruz, Türkiye burası.
Mazlum insanları akla gelmeyecek yol ve yöntemlerle ezip yok eden, 7 Ekimden bu yana 7 ayda çoluk çocuk 35 bin insanı en zalim ama en korkak saldırılarla katleden itraile tepki adına oynanan çok perdeli acemi tiyatro yeterince fikir vermiyor mu?
Sadece gezercesine yürüyen ve hükumetin yetkisinde üretilip satılan ürünleri cılız dalgalarla boykot eden bir halk dışında ne var menzilde?
Kahve mekânında sosyal medya in'i için video çeken şovmenler halk kahramanı ha!
Korktu mu itrail?
Demek istiyoruz ki bu zulme omurgasız bu güruh ortaktır.
Tepki dedikleri şey sinek vızıltısı gibi algılanıyor. 
Peki bir de itraille yatağa girenler var değil mi, onlar ara veriyor mu zinaya?
Siz cevaplayın...
...
Ülkemizde güneydoğuda kaçak elektrik kullanımı %76'dan %42'ye indirilmiş.
%42 inmiş oran!
Neden o bölge?
Bu cesareti nerden alıyor meleler?
Melekler değil azizim.
Meleler ya...
...
Her İslâm, İslâm değildir.
Her dinci Müslüman değildir.
Her beşer insan değildir.
Türk Müslümanlığı ideoloji değildir.
Töre, rantçı cumağat ve tarikat kafasının anlayabileceği, onların içinde saklanabileceği bir olgu değildir.
Ocak beton değildir, bayrak bez değildir, iman şov değildir, vatan arsa değildir ama ajan ajandır.
...
Bakınız; ajan, ajandır dedik.
Bizim sürüm'ün Adem'i Türkçe (Rabce) konuşuyordu.
İblis'e uydu, o ve sürüsü ile birlikte arştan arza sürüldü.
(He şimdi arzı anladık da, arş neresi, di mi...)
"Adam"oğulları o Kat'a yükselmek hasretiyle seyrusulûk derdinde iken ademoğulları iblis ile işbirliğine devam ediyor.
İşte bozgunculuk yapan ve kan dökenler, onlara tepki gösteriyormuş gibi görünerek zinaya devam eden onlardır.
Adları ister siyasal dinci olsun, isterse cumağat veya tarikat.
...
Türkistan tasavvufu "marifet yolu"dur.
Ömür dediğin bitiyor erenler.
Kundakla gelenler kefenle gidiyor.
İrfan yoluna gir ve hele ajanları gör.
Pirincin içinden kara taşı ayıklamak kolay...
Ak taşları ayıklamak marifet.
O ak taşlar ki onlara basarak sağdan yaklaşıyor iblis.
Ak taşları korumak üzerine bina edilen devlet ise günden güne, içten içe çöküyor.
Müreffeh Batı'da zenginliğin kaynağı; onlara faiz ödeyen, onların pazarı olan sensin.
Ve korkarım yakında İslâm güneşi oradan doğacak seninki batarken.
Ah halkım!
Siyah taşlar, ak taşlar...