İstanbul’da görevi başında şehit edilen okul müdürü, ülke gündemine oturdu. Saldırıyı yapanın bir sığınmacı genç olması da olayın bir başka vahim yanıydı. Eğitimde şiddet yasasının acilen çıkarılması gerekmektedir. Cezaların caydırıcı olması dileğimizdir. Bakanlık tarafından, “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli“ adıyla yeni bir müfredat modeli ilanı da ilgi çekti. Bu modelde “yetkin ve erdemli insan“ yetiştirmek amaçlanıyordu. 

Şüphesiz ki bu hedef için öncelikle özel yetiştirilmiş çok seçkin yetenekli bir eğitim kadrosu gerekmektedir. İyi yetiştirilmiş genç kuşaklarımıza, geleceğimiz emanet edilecektir, ülkemizi her alanda koruyacaklardır. Bu bakımdan biz, öğretmenlerimize “İrfan ordusu“ diyoruz. Bilgili ve bilinçli öğretmenler, her şeyimizdir, geleceğimizdir. Ülkemizin geleceğine damga vuracaklardır, fikri hür, vicdani hür, irfanı hür kuşaklar yetiştireceklerdir. Hızla gelişmekte olan dünya ile her tür rekabete hazır gençler bizi Çağlar ötesine taşıyacaklardır. Bu bizim için bir beka meselesidir. Her zaman belirtiyoruz ki, öğretmenler özeldir, özel seçilmiş, iyi eğitilmiş, Özlük hakları çok iyi düzenlenmiş olmaları gerekmektedir. 

İyi kadrolar, iyi planlamalar ile sonuç alabiliriz. Dünyada eğitim sorununu çözmüş, çok iyi sonuçlar almış ülkeleri de iyi incelemek gerekmektedir. İsterseniz milli geliri 1900 ellili yıllarda Türkiye’den düşük olan Güney Kore’nin eğitim uygulamalarını bir bakalım. G. Kore, kaynakların önemli bir bölümüne eğitime ayırıyor. 2008’de ülke GSMH’sinin yüzde 7.6’sı eğitim yatırımlarına ayrıldı. Bu oran gelişmiş ülkelerin önündedir. Bu ülkenin yetkilileri eğitimdeki başarıyı başta öğretmenlere ve insan kaynaklarına yaptıkları yatırımlara bağlıyorlar. Koreli bir vatandaş, çocuklarına miras bırakmak yerine, onları en iyi biçimde okutarak, en iyi diplomalarda sahip olmaları için uğraş verir ve övünür. Bunun için insanlar hiçbir fedakarlıktan kaçınmazlar. G.Kore’de öğretmenler, büyük saygı ve sevgi görürler. Sanki kutsal varlıklardır. Ülkede en fazla maaşı öğretmenler alır. Özel kurslar ve özel ders veren öğretmenler, ciddi kazan sahibidirler. Öğretmenlerin meslekleri ile gelecekleri ile hiçbir kaygıları yoktur. Ülkede zorunlu eğitim dokuz yıldır. 

Ülkenin eğitim sistemi, tümden dünya ile rekabete girmeye, uluslararası markalar üretmeye, sanayiye yönlendirilmiştir. Şunu da belirtelim ki eğitimin yanında G.Kore’nin, bir hukuk devleti olabilmesi de çok önemsemiştir. Özetleyecek olursak, ülkemizde tüm kesimler, eğitim konusunda önce uzlaşmaya varmalıdır. Eğitime ideolojik düşüncelerin esas alınması yerme, dünya koşulları, çağın dinamiklerini öne almak, bilimsel temelde, bir bütün olarak kaliteyi artırmak zorundayız. Eğitim sistemi içinde gençlerimizin milli değerlerimize bağlı, ülkesi için her türlü fedakarlıklar yapacak bir kafes yapısına sahip olabilmeleri ekseninde yetiştirilmeli de önemlidir. Türkiye eğitim sistemi, bir devlet politikası olarak düzenlenmelidir, uzun vadeli olmalıdır. Şüphesiz ki eğitim ekonomik kalkınmanın itici gücüdür. Eğitim düşünmek için aklın eğitilmesidir. Eğitim insana yapılan yatırımdır. Birey ve toplum için hayata dönmenin tek yolu eğitimdir.