Kıymetli takipçilerim selâmlar köşemde sizlerei görmek bizlere mutluluklar,Merhabalar..

Kıymetli takipçilerim selâmlar köşemde sizlerei görmek bizlere mutluluklar,Merhabalar..
Yılbaşı kutlamalarının tevhid inancı dinimizde yeri olmadığını ayetler ve hadisler ışığında sizlere izah edeceğim inşallah.
"Lâ ilahe illallah, Muhammedürresülüllah"
"Allah'tan başka ilah yoktur, Muhammed Allah'ın elçisidir.'' 
İslam alemi için önemli bir yere sahip olan kelime-i tevhid peygamber Aleyhisselam buyurduğu gibi cennetin anahtarıdır dediği kelimedir  Bir şeyin bir ve tek olduğunu kabul etmektir.
İslam dininin ve müslüman olmanın ilk şartıdır. İslam’ın beş şartının ilkidir. Bu kelimeye kalben inanmayan, dili ile söyleyip tasdik etmeyen ve iman ettiği yani tasdik ettiği İslâmi davranışları ve yaşantıyı hayata geçirmeyen kişi Müslüman olamaz
Bir şeyin bir ve tek olduğunu kabul etmek anlamını taşıyan kelime-i tevhid çekmenin faziletleri oldukça fazladır sık sık tekrar edilmesi gereken kelimeyi tevhid ve kelime-i şehadet sıklıkla karıştırılmaktadır '
Kelime-i Şehadet:Akitleşmektir "eşhedü enla ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu Ve Resulü hü" demektir. "Sahitlik ederim ki Allah'tan baska ilâh yoktur ve yine sahitlik ederim ki Muhammed O'nun kulu ve rasûlüdür'' anlamına gelir.
Yani hristiyanlar Hz isa'yı Allah'ın oğlu olarak kabul ederler Kur'an bunu en güzel İhlas suresi açıklıyor.
1-de ki o Allah birdir 2- Allah samed (her şey O'na muhtaç, O kimseye muhtaç değil)'dir. 3- O doğurmamıştır ve doğurulmamıştır. 4- Ve hiçbir şey O'nun dengi değildir.
Kelime-i tevhid ne demek ve ne nasıl çekilir
La ilahe illallah Muhammedürresülüllah 
"Allah'tan başka ilah yoktur, Muhammed Allah'ın elçisidir.'' 
 kelime-i tevhid anlamı okunuşu ve yazılışı ile ilgili konu hakkında detaylı bilgi almak için içeriğimize göz atabilirsiniz
Kelime-i Tevhid Arapça bir kelimedir ancak bütün insanlara gelen İslam dininin ilk şartıdır. İslam’ın beş şartının ilkidir. Bu kelimeye kalben inanmayan, dille tasdiklemeyen ve davranışlarıyla hayata geçirmeyen kişi Müslüman olamaz. İslam’a girmek isteyenler bu kelimeyi canı gönülden kabul edip ikrar etmesi gerekir. Hayatında ilah kabul ettiği canlı cansız her şeyi bir kenara bırakmalıdır.
Kelime-i tevhid'in okunuşu söyledir:
La ilahe illallah Muhammedun Rasulallah
Kelime-i tevhid'in Türkçe anlamı şöyledir:
"Allah'tan başka ilah yoktur, Muhammed Allah'ın elçisidir.'' 
La: Yoktur
İlahe: Hiçbir İlah.
İllallah: Ancak Allah'u Tealadan Başka
Muhammedün: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi vessellem
Rasûlüllah: Yüce Allah'ın göndermiş olduğu Resulüdür.
La ilahe illallah Muhammedun Rasulallah şeklinde zikredilen bu mübarek kelime, bütün batıl inançların inkar edilmesi ve yalnız Allah’ın birliğinin kabul edilmesidir. La ilahe, hayır red ediyorum, anlamındadır. Hayatında bütün batıl inançları, sistemleri ve bozulmuş dinleri red anlamına gelir. İlla Allah kelimesi ise batıl dinleri, uydurulmuş dinleri inkar edip yalnız Allah’ı ilah kabul ediyorum, demektir. Muhammedun Rasulallah kelimesi ise Hz. Muhammed Mustafa’yı Allah’ın elçisi olarak kabul ediyorum, anlamına gelmektedir. Bu kelime ile birlikte Müslüman artık bütün işlerinde Allah’ın emirlerini REHBER edinmek İBADETLERİ yerine getirmek zorundadır.
Neden bu konuyu ele aldın diyenlere cevaben malum bir yılbaşı geçirdik.Hiristiyanların bayramı olan kutsal sayılan İsa'nın doğum günü olan bayramın maalesef  müslümanlarcada kutlanmış olmasıdır.Hani derya kimin kayığına bindiniz Ey müslümanlar.
Cenabı hak şöyle buyurmaktadır:Fe eyne tezhebun "O halde nereye gidiyorsunuz? (Tekvir süresi âyet 26) Bu gidiş nereye? Yılbaşı adı altında kutlanmakta olan bu örf ve adetler ve yaşama şekli bizim değildir.
Bun ve bunun gibi kutlamaların hepsi ALLAH'a ortak koşan müşrikkerindir.
"Allah'a ortak koşan Hıristiyanlık alemi İsa'nın Allah'ın oğlu olduğuna inanırlar.Allah'a yani şirk koşarlar.
Bu konu hakkında Rabb'imiz Kur'an-ı Kerim'in Meryem suresi 88-92 şöyle beyan etmektedir.
 “Rahmân çocuk edindi” dediler. Hakikaten çok çirkin bir iddia ortaya attınız. Öyle ki bundan dolayı neredeyse gökler çatlayacak, yer ortasından yarılacak, dağlar yıkılıp çökecek! Çünkü Rahmân’a çocuk yakıştırıyorlar.
 "Halbuki çocuk edinmek Rahmân’ın şanına yakışmaz.
Kim bu ALLAH'a  şirk koşan  Hiristiyanların bayramını bile bile kutlamaya ve kutlamarına  alet olmurlarsa ALLAH'a şirk koşmuş olurlar, tevbe etmeleri, pişmanlık duymaları gerekir ayet gayet açık ve nettir.
Kim bu ve bunun gibi kutlamıyorlar için hazırlık yapmış,çoluk çocuğunun hakkına tecavüz etmişse derhal vaz geçip Tevbe etmeleri gerekmektedir.
Bu konu hakkında Peygamber, (s.a.s.) bizlere verdiği şu müjdeyi unutmayalım: “günahtan dönen ve tövbe eden o günahı hiç işlememiş gibidir. (İbni mace züht 30.)
Tövbe, bir kimsenin kendisiyle Rabbi huzurunda samimi bir şekilde sôz vermesi,akitleşmesi ve yüzleşmesidir. 
Peygamber sav efendimiz şöyle buyurmuştur: "Kul, bir günah işlediği zaman kalbinde siyah bir leke oluşur. Günahı bırakıp bağışlanma dilediği, tövbe ettiği zaman ise kalbi arınır.(Tirmizî, "Tefsîr", 74)
Peygamber sav efendimizin En can alıcı uyarısı, "Kim kime benzemek istiyorsa O ondandır" Burda bizim dinimizde olmayan, başka dinin öğretilerini yapanları kastetmektedir.Başka bir hadiste ise "Kişi dostunun dini üzerinedir.
Kur'an-ı Kerim'de Maide suresi 51.ayette ise: "Ey iman edenler! Yahudileri ve hıristiyanları veli edinmeyin. Onlar birbirlerinin velileridir. Sizden kim onları dost edinirse şüphesiz o da onlardandır. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez.
Müslümanların yaptıkları Bu anlamsız mesnetsiz eğlenceli, içkili,kumar,Milli Piyango, şans oyunları gibi eğlenceleri yapanları  görünce "AFFET ALLAH'IM  İNSANA UYDUM DİYECEK SANKİ"İNSANLAR MI YOLDAN ÇIKTI ŞEYTAN MI YOLDAN ÇIKARDI. ŞİMDİ SORALIM KİM KİMİ YOLDAN ÇIKARDI.
İslâm dinin emirleri gayet açık ve nettir.oda şöyledir: peygamber sav efendimiz islâmın beş temel üzerine bina edilişini şöyle anlatıyor;
1-)kelime-i şehadet getirmek
2-Nanaz kılmak
 3-)Oruç tutmak
 4-)Zekat vermek
  5-)Hacca gitmek
En önemlisi niçin yaratıldığının farkına varmak kulluğunun yanında canlı cansız bütün haklara saygı duymak ve riayet etmek,adil olmaktan geçmek tedir,Bununla birlikte Allah’ın bütün emirlerine uyacağına kelime-i tevhitte  söz verdiği gibi Sözlerini yerine getirmektir.
Öyle ben artık kelime-i tevhid,kelime-i şehadet getirdim çok şükür müslüman oldum demekle olmuyor, Kişi İnandığın din üzerine yaşaması gerekir. Yakıtsız araç nasıl hareket edemedigi gibi, Yine aç insanında yaşaması mümkün olmadığı gibi, inançsız yaşaması mümkün değildir. İslâm ve Müslümalıkta ibadet ve taat şarttır.Allahın emirleri amaçsız,fajatsız yerine getirmeden, yasaklarından kaçınmadan kulluktata mümkün olmuyor.
Kulluk vefa ve sadakat İster"Yolum zordur" Dediğinde,Yolun yolumdur diyene emanet edilmelidir gönüller.
O gönüllerin fısıltılarını duyan ve niyazlarada cevap veren, yegane güç sahibininde Allah olduğunuda kulda bilmelidir.
Kul Rabbine niyaz ederken peygamber sav efendimizin öğrettiği gibi,"Ey Rabb'imiz! Bizleri; Sana çok şükreden, Seni çok zikreden, Senden çok korkan, Sana itaat eden, Sana saygı gösteren, Sana yönelen ve tövbe eden bir kimse eyle.(Tirmizî, "Deavât", 117)
Ey Rabb'imiz Bize doğru yolu göster.Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil!(Fatiha 6 ve 7ayetleri) Allah'ım bizi azıp sapanlardan şeytana tapanlardan gazaba uğrayanlardan değil sana kulluk yapanlardan olmayı nasip eyle..
Kalbi ve gönlü Allah'a teslim olmuş, inancı ve davası uğruna yaşayan gönüllere selam olsun