Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Enbiya Suresi, 35. ayett:"Her nefis ölümü tadıcıdır.

Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Enbiya Suresi, 35. ayett:"Her nefis ölümü tadıcıdır. Biz sizi, şerle de, hayırla da deneyerek imtihan ediyoruz ve siz Bize döndürüleceksiniz.

Başka bir ayette ise:"Her Kim;zerre miktarı hayır yapmışsa onu görür kim zerre miktarı şer işlemişse onun karşılığını görür.(Zilzal 7.8)

Aziz dostlarım! Efendimiz (asm) ”Dünya ahiretin tarlasıdır” buyurmuş. Bu tarlada ekilen mahsuller, ahiret âleminde cennet veya cehennem olarak ortaya çıkacaktır. İnsanlara cüz’î irade verildiği için; bu dünya tarlasına dilediğini ekip biçmekte serbest bırakıldığı gibi, nefsini ve malını Allah’a satmakta da insan serbest bırakılmıştır.

İnsanlar, bir ömür boyu nazarını helâle veya harama yönlendiriyorlar; onların her bir bakışları bir ekindir, cennet veya cehennem hesabına mahsul verir. Konuşulan her bir kelime tohum gibidir, ondan ya sevap çıkar ya günah. Sevap ve günah yazan melekler her şeyi kayda alıyorlar.

kitabımız Kur'an-ı kerimin tev süresi 111 de mealen şöyle buyurmaktadır”Allah sadece müminlerin nefislerini ve mallarını satın alıyor.”

Hepimizincede malumdur ki! Her şeyin Emilip biçildiğı ticaretinin yapıldığı yer dünya alemidir.

Ne ekersek onu biçeceğiz,Ne yaparsak da onu bu bulucağız.

Allah; insanı arza halife, kendisine muhatap, cennetine aday bir mahlûk olarak yaratmıştır. Bu büyük şerefe; zengin olsun fakir olsun, amir olsun memur olsun her insan mazhar olabilir.

Bundan dolayı ticaret yaparken bu dünyadaki küçük servet ve makam uğruna o büyük ve sonsuz saltanatı kaybetmek akıl kârı değildir. Bir ticaret erbabı bu noktayı daima göz önünde bulundurmalı, her iki dünya saadetini birlikte elde etmenin yolunu tutmalıdır.

Fani dünyadaki yaptığın bütün amellerin kuralsız ve boş yaşadığın hayat sahnesinde çektiğin bütün filmleri, Geçici dünya hayatının, Baki olan ahiret hayatının bekleme ve izleme yeri olan kabir hayatıdır.

Nuh'un hayat ömrü bin senedir, O'na sorarlar bu dünya da ne gördün ne işittin!

İki kapılı han gibi bu kapıdan girdim ve  şu kapıdan çıktım.

Oğlu öldüğünde hanımı dizlerini döverek ağlar

Ne ağlarsın be hanım der?

Görmezmisin ya Nuh evladımız genç yaşta gitti.

Allah'tan korkmalısınız ahir zaman ümmeti diye bir ümmet gelecek elli altmış sene yaşayacak, onlar bunun farkında olmayacaklar Ancak! onlarda dünya sevgisi hat safhada olacak ahireti unutacaklar.

Evet bizlere biçilen ömür budur.Peki bu kısa ömür bizlerde iken ne diye hakkı, hakikati unutu veriyoruz.

Hz Ömer halife iken kendine belki dünyaya dalıp nefsine uyarım deyip Ölümü ve Allah'ı hatırlamak için maaşlı bir görevli tutar ve her gün kendisine Allah var ya Ömer demesi ister.

Bir gün kendileri aynaya bakma  ihtiyacı duyar, bakar ki! Saç ve sakalına yaşlandığınn belirtisi olarak bir iki tane beyaz tüy düştüğünü görür. Bu sefer artık kendisine uyarmak için tuttuğu kimseyi yanına çağırır ve şöyle der.Artık senin görevin burda biter der.

Görev merak edip Sebebini sorduğunda bende artık Allah'ı hatırlatacak emâreler, vuku buldu der.

Aziz dostlarım  Ya bizler hayatta ve şu ölümlü  dünya ya nasıl bakıyoruz, İşin başında genciz biraz dunyalığım olsun

Zaman ilerler orta yaşa gelinir biraz daha zaman geçsin

Saç sakal ağarır  ihtiyar olunur elden ayaktan düseriz ,Şu evi arsayı da alayım derken, Allah'a kulluk adına, Ne namaz ne ibadet nede adalet, Hak hukuk gözetmeksizin yaşanılan şükürsüz bir hayat.

Peki bizim halimiz ne olacak! Gençlik elden gitti, ihtiyarlık kapımızı çaldı. Ahiret için de bir hazırlığımız yok, ansızın şak diye ölüm kapımızı çaldı öbür âleme göçüverdik.

Cenabı hak ve tekaddes Hazretleri kullarına açıyor ve hayatta olanlara bir kapı açıyor.

İşte bu içinde bulunduğumuz mübarek üc aylar bizler için bir  fırsattır değerlendirmesini bilelim Adeta günahlardan sirkinme,kurtulmaya vesil olan rahmet ve mağfiret kapılarının sonuna kadar açıldığı bir aydır bunu iyi değerlendirelim.

Öyleyse gelin hep beraber eyvah demeden zamanımız varken can bedende iken şu mübarek üç aylara girmişken Allah'tan affını dileyerek, çokça tevbe edenlerden olalım eksikliklerini tamamlayan bir kul olma çabası içinde olan için yalışalım. Peygamber sav efendimizin kendilerinin ettiği ve bizlere öğrettiği şu duayı gelin hep beraber bizlerde edelim: "Allah'ın Receb'i ve Şabanı hakkımızda hayırlı eyle bizi Ramazan'a ulaştır

Allah'ım! Eyvah denemeden,Eyvah diyecek hayatı haram olan rizki bizlere nasip eyleme.Hayatı ve ölümü,her şeyin kur'an'a ve sünnet'e uygun bir dünya hayatı nasip eyle..

Bu duygu ve düşüncelerle hepinize hayırlı günler selamlar hayırlı işler bol bereketli kazançlar diliyorum.