Batı ülkelerinin Türk kelimesi ile sorunu vardır.

Batı ülkelerinin Türk kelimesi ile sorunu vardır. Bu sorun yeni değil. 2000 yıllık geçmişten geliyor. Maalesef tarihten gelen sorunlar, kolay çözülemiyor. 
1. Batı medeniyetini, Yunan ve Roma'ya dayandırıyor.  Arkeolojik kazılar göstermiştir ki, Yunanlılar, Sümer Medeniyetini kopya etmişler. Sümerlilerin, Turani bir millet olduğunun anlaşılması, tüm iddiaların sıfırlanması ile sonuçlandı. Turani Milletlerin, yani Türklerin, Sümer gibi büyük bir medeniyet yaratmasından rahatsızlar.
2. Doğu ve Batı arasındaki mücadelenin başlangıcı olarak TRUVA SAVAŞI  (M.Ö. 1260) esas alınır.  Yunanlıların Truvayı yağmalamasından, Batılıların,  gizli bir haz aldıklarını farkedersiniz. Daha sonradan, 451 yılında Batı Romayı kuşatan ve yıkılmasına neden olan  Attilla isminden ise, büyük bir rahatsızlık hissettiklerini göreceksiniz. Fatih Sultan Mehmet'in, 1453 yılında Doğu Romayı yıkması ise, rahatsızlıklarını katlandırıyor.  Fatih Sultan Mehmet'in, Truvaya gelerek ''İntikamınız alındı'' diyerek dua etmesi, gözlerden saklansa bile, Batı, bu gerçeği unutmuyor.
3. Osmanlı, devşirme sistemi ile idare edilmesi yüzünden yıkıldı.  Osmanlı, Batı'nın çocuklarını alıp, Türk Kültürü ile harmanlayarak, Türkleştirdiğini zannediyordu. Ancak, onlar iyi eğitim alıyorlar,  İlyada Ve Odessa'yi okuyor ve Türklere karşı gizli düşmanlıklarını yeniden kazanıyorlardı. Devşirmeler, İmparatorluğu yıkmakla kalmadılar, neredeyse Anadolu Türklerini de yok etmek üzereydiler ki, imdada Ulu Önder Atatürk yetişti. 
4. Batı'daki sosyologlar şu gerçeği ifade etmekten hiç kaçınmıyor.  ''Türkler Maturidi dir. Maturidiler, bilimle barışıktır. Bilimi esas alan Atatürk gibi liderler yetiştirebilir. Türkleri Anadoluda yok etme, edilemez ise, geldikleri yere Orta Asyaya sürme politikası ertelenir''  diye yazıyorlar.
5.  Batı Arkeologları,   Denizli'den Hataya kadar bulduğu, 3-5 bin yıllık  BALBALLARIN, açığa çıkarılmaması konusunda, baskılanıyor. Balbal, Türklerin mezar taşıdır. Nerede Balbal görürseniz, orada Türk yaşadığını anlarsınız. Bu gerçeği, saklamak için Batı var gücüyle, arkeolojik bulguları karartıyor.  Amaç, Anadolunun Türk yurdu olduğunu gözlerden saklamak.
6. Heredot tarih kitabında, Anadolu'da İskitlerin yaşadığını ve İskitlerden önce Anadolu topraklarının boş olduğunu yazıyor. İskitler ya da Sakalar, Türklerin Atalarını oluşturuyor. Alp Er Tunga'nın önderliğinde İskit Halkı'nın Anadoluda yaşadığı ve Persler ile savaştığı biliniyor.
7. Her ne kadar,  Osmanlı,  Türkleri aşağılasa da Batı, Osmanlı İmparatorluğunu Türk olarak görüyor. Mozart eserini Türk kelimesini kullanarak yazdı. Martin Luther İncilinde  ''olumsuz yorumları, Türkler üzerinden'' yapıyor. Osmanlının Avrupayı rahatsız edici politikaları Türklere mal ediliyor. Geçen yıla kadar  İzlanda'da ''Türkü yakaladığın anda sorgusuz idam edeceksin yasası'' yürürlükteydi. Nedeni Hollandalı korsanlara Osmanlının yardım  etmesi ve Osmanlı Bayrağının kullanılmasına izin vermesiydi.
8. İngiliz Başbakanı  E. Gladstone ''Türkler, insan olmayan, insan müsveddeleridir'' diye makaleler yayınladı. Türlerin evrimi ile ilgili bilimsel yayını olan Darwin ''Türkler hakkında hoş olmayan'' yazılar yazıyor. Sadece Batı tarihçi ve siyasilerin değil,   Batı  entelektüellerinin Türk kelimesi ile sorunları var.  Türkler başarıya koştukça, rahatsızlıklarını saklamıyorlar.
 Batı, Türkleri Anadoluda  yok etmek için, savaş dahil her yolu denedi. Denemeye devam ediyor.  Batı ile müttefik olmamız   sonucu değiştirmiyor.