ABD ve batılı Güçler, Ağustos 2021'de Afganistan'dan çekilince, Taliban önce yumuşak yöntem tarzını benimseyerek, yönetimi ele aldı.

ABD ve batılı Güçler, Ağustos 2021'de Afganistan'dan çekilince, Taliban önce yumuşak yöntem tarzını benimseyerek, yönetimi ele aldı.
Afganistan'da Taliban Yüksek Öğrenim Bakanlığı, Geçenlerde 20 Aralık'ta bir talimatla, kız öğrencilerin eğitim almasını İkinci bir emre kadar yasaklıyordu. 
Kadın ve kızların tümden eğitim hakkının ellerinden alınması kararı, ülkede ve dünyada tepkilerle karşılandı.
Bu örgüt ve doğduğu el Kaide, yıllardır ülkede etkili. Rus işgaline karşı başarıyla direndikleri için toplumda sempati ile karşılandı, taban buldu. Özellikle medrese öğrencileri ile büyüdü.
 Taliban, kendi anlayışında islami bir düzen kurmayı amaçlıyor. 
Taliban örgütünü, resmen Dünyada hiçbir devlet tanımıyor.
Kökenlere ABD derin Devleti tarafından oluşturulmuş ve azık ki tüm İslam alemindeki bu tip yapılanmalar, başta CIA olmak üzere, batılı servisler tarafından kuruluyor, eğitiliyor, destekleniyor.
"İslam içi çatışma" stratejisi çerçevesinde onlar da rollerini oynuyor. Ne yazık ki batılı servisler, İslam ülkelerinde etkili kalabalık tabanlı tarikatları, silahlı grupları raporlarını alıyor, Sonuçta işbirliğine gidiliyor.
Afganistan önemli stratejik özellikleri nedeniyle, ABD'nin ilgi alanında nokta bugün ülkenin 330.000 hektarlık kısmında Afyon türü uyuşturucu yetiştiriliyor. Dünyada kullanılan uyuşturucunun %80'i bu ülkeden dağıtılıyor. ABD'nin Afganistan'da 800 milyon dolar harcadığını da kaydedelim. 
Günümüzde ABD ve batının etki alanında olmayan, kendi başına irade koyabilen Birgül inisiyatif alabilen, tam bağımsız bir politika izleyebilen bir İslam ülkesi Maalesef yok. 
Çünkü İslam alemi, aklını kullanmıyor, görmüyor, teşekkür etmiyor, bilgi teknoloji üretemiyor. 
Taliban'ın kızlarla ilgili son kararı, İslam'a Büyük darbedir. Dünya kamuoyu onları İslam'la özdeşleştirdi. "Işte Müslümanlar Bunlar" algısı tekrar oluşturuldu.
Müslümanlar, tüm dünyanın önünde iyilikle, güzellikle, insanlığa her türlü olumlu katkı sunmada yarış içinde örnek olmalıydılar. 
İslam Barış demek değil midir? Peygamberimiz bir sevgi elçisi değil midir?
Temelinde bir İslam ülkesinde, İslam'ın özünde bırakın kadınların her tür haklarını, insan hakları ihlali bile olmamalıdır. Kadınlara kötü bakış açısı ataerki zihniyet kaynaklıdır. Cahiliye döneminde gelen Bedevi kültür yansımalarıdır.
 Bu zihniyet, kadınlara 2 sınıf insan muamelesi yaparak, Yüce Dinimizi onaylatmak çabasındadır. Kadınlara insan muamelesi yapmayan olumsuz bakış açısını dinimizle meşrulaştıramaya kalkmak Ne yanlış ne acı bir yaklaşımdır, dinimize ne büyük kötülüktür.
Aslında İslam, kadın ve erkeklere eşit birey kabul eder. Tüm Müslümanlar, rahmet peygamberi'nin kızlarına, eşlerine, tüm kadınlara nasıl davrandığına bakmıyorlar mı? 
İslam, kadına cinsiyeti üzerinden değil, Allah'a yakınlığı ve şahsiyeti üzerinden bakıyor.
Kur'an, tüm Müslümanlara ilim yaymalarına emrediyor, Sadece erkeklere emretmiyor.
 İslam, kadınların belli kuralları içinde toplumda görevler almasını asla yasaklamıyor. Kadınları, belli mekanlara, alanlara kapatmak durumunda olan bir toplum gelişemez, medeniyet kuramaz
"Yeni bir milletin inşası kadınla başlar nokta çünkü anne, çocuğun ilk öğretmenidir ve onun çocuğa verdiği mesajı, Çocuk dünyaya verir." Diyor Amerikalı Müslümanların rahmetli lideri malkolmX. 
Tüm Müslümanlar, İslam'ın ilk dönemlerine baksın. 
Peygamberimizden izin alan Ümmü seleme, Uhud Savaşı'nda kadınlardan Birlik oluşturup, kocası ile bu savaşa katıldı. Medine'de çarşı pazar esnafını kadın görevliler denetliyordu. 
Kadın çalışamaz, toplum katmanlarında görev yapamaz Birgül ilim hayatı erkeklere mahsus'tur biçiminde Kur'an ayeti mi vardır?
Deri işlerinde, Ticaretle, hurma bahçelerinde çok sayıda kadın çalışıyordu.
Bu ümmet, Şura suresinin 49 ve 50 ayetini okumadığı anlamadığı Birgül ya da işine gelmediği için on binlerce kadına Yüzyıllar boyunca çile çektirmiş, gözyaşı döktürmüştür. 
Rabbim bizi Kur'an'ı anlayan, Kur'an ahlakına sahip olanlardan eylesin. 
Ferasetimizi, basiretimizi, irfanımızı arttırsın. Allah'ın yardımı üzerimize eksik olmasın.